ANBI

Correspondentieadres:
info@BuitenBlik.nl

Bestuurssamenstelling (onbezoldigd bestuurder):
Ruurd Firet
Walter de Theije
Hans van de Walle
Belinda Rebers
Mariska Steenks

Doelstelling stichting BuitenBlik Zevenaar:
– Het organiseren, realiseren en naar buiten dragen van culturele activiteiten in De Liemers in de meest brede zin van het woord.
– Het organiseren van culturele activiteiten en festivals (waaronder cabaret-, film-, muziek- en andere voorstellingen) voor zowel kinderen als volwassenen

Beleidsvisie stichting BuitenBlik Zevenaar:
We stellen ons ten doel een podium te zijn voor een breed cultuuraanbod. We staan open voor vernieuwing en verdieping van cultuurvormen die een aanvulling zijn op het reeds bestaande culturele aanbod en daarmee bijdragen aan een gevarieerd cultureel klimaat in de Liemers.

We stellen ons ten doel een goed bereikbare, aantrekkelijke, herkenbare en uitnodigende plaats te zijn voor mensen in alle leeftijdsgroepen, die op zoek zijn naar ontmoeting, ontspanning, cultuur en verdieping. Dit doel wordt vnl. bereikt door et organiseren van een (in principe) jaarlijks cultureel festival met (podium)voorstellingen met film, muziek, literatuur en theater voor een breed publiek voor jong en oud.

Daarbij zullen we maximaal samenwerking zoeken met andere instanties; echter met behoud van de identiteit van “BuitenBlik”.

Op langere termijn willen we uitgroeien naar een aantrekkelijk en uitnodigend cultureel middelpunt voor de Liemers.
We hebben niet de pretentie om een grootschalig festival te worden. Met het reeds jaren beschikbare budget, mogelijk gemaakt door trouwe sponsoren en overheid en met de hulp van een groot aantal actieve en enthousiaste vrijwilligers willen we een vernieuwend en verrassend cultureel aanbod brengen.

We willen mobieler gaan opereren; Waar we voorheen op onze vaste standplaats aan het Raadhuisplein stonden, gaan we ons meer richten op locaties in het buitengebied en de bijbehorende dorpskernen van de gemeente Zevenaar.

Het verslag 2019: Is hier te lezen.

Stichting BuitenBlik Zevenaar is pas in september 2016 opgericht als een zelfstandige stichting. We komen voort uit een werkgroep van de stichting Filmhuis Zevenaar.
De jaarrekening loopt van 1-10 tot 30-9.

Stichting BuitenBlik Zevenaar: RSIN 8567.46.988
Btw nummer: NL856746988B01