Onze Missie

In het weekend na Hemelvaart vindt het jaarlijks BuitenBlik festival plaats.

BuitenBlik 2020 zorgt ook dit jaar met passie voor cultuur en verwondering, voor een geheel nieuwe eigenzinnige invulling van het twaalfde festival. BuitenBlik 2020 zorgt voor verandering en vernieuwing met een geheel nieuwe opzet van de festivaldagen op 22, 23 en 24 mei. Dit jaar voor de vierde keer op één van Zevenaars mooiste locaties in het buitengebied: ‘’ Aan de oevers van de Breuly’’, tussen de Ooij en Zevenaar. Gericht op een cultureel aanbod dat niet alledaags is, met lokaal, nationaal en zo mogelijk internationaal aanbod. Dit jaar een compact festival voor een kunstminnend publiek met gratis entree op het festivalterrein, bourgondisch tafelen met muziek en theater, optredens, een buitenfilm, veel food en fun, straattheater en niet te vergeten….diverse kleine theaterproducties in theaterwagens en diverse bands.
Dit alles met een Blik op (ver)Wonderland

BuitenBlik 2020 geeft opnieuw invulling aan de drie peilers waarop het festival is gebaseerd:

Beleving:
Door in te spelen op de menselijke behoefte actief bezig te zijn, te leren en nieuwe ervaringen op te doen.

Verbinding:
Door onderdeel te zijn van een groter geheel. BuitenBlik aan de Breuly 2019 als verbindende factor tussen artiest, publiek, bedrijfsleven, culturele instellingen en omgeving.

Cultuur:
Culturele verdieping door een origineel, meeslepend en inspirerend programma te brengen.

Een grote groep vrijwilligers is al maanden druk in de weer om er weer iets bijzonders van te maken, reserveer nu al die dagen in uw agenda, want dit mag je niet missen!!

Ruurd Firet
Voorzitter Stichting BuitenBlik